منوی اصلی

ساخت تجهیزات آب آتش نشانی

ساخت جعبه های Fire box و تجهیزات آب آتش نشانی شامل سر نازل، کوبلینگ، شیر های اتوماتیک برقی و …

نصب و راه اندازى سيستم اعلام واطفاء حريق

نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر و متعارف و همچنین سیستم های اطفاء حریق اتواماتیک آبی، گازی و کف

شارژ و فروش كپسول هاى اتش نشانى

ایمن آذرخش ارائه دهنده خدمات شارژ و فروش کپسول های آتش نشانی ( داخلی و خارجی ) با کارشناسی و حمل رایگان و خدمات ویژه

آدیش ایمن آذرخش، مشاوره و خدمات آتش نشانی و سیستم های اعلام و اطفاء حریق

شارژ و فروش و نصب انواع کپسولهای آتش نشانی

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و متعارف

سیستم های اطفاء حریق اتواماتیک آبی – گازی – کف

شبکه آب آتش نشانی و پمپ خانه ها و نصب بوستر

تعمیر و تجهیز و بازسازی انواع سیستمهای اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک و دستی

ساخت جعبه های Fire box و تجهیزات آب آتش نشانی

فروش تجهیزات و لوازم ایمنی و فردی

Search