سیستم اطفا حریق و مکانیزم نصب و راه اندازی

سیستم اطفا حریق

سیستم اطفا حریق شامل دستگاه ها، سیم کشی، لوله کشی، تجهیزات و کنترل ها هستند که برای تشخیص آتش یا دود، فعال کردن سیگنال و سرکوب آتش یا دود استفاده می شوند

سیستم اطفا حریق به دو دسته ی ایستگاه زنگ هشدار دستی و آشکارسازهای حرارتی تقسیم بندی می شوند.

در مدل دستی سیستم اطفا حریق زنگ ها و چراغ های فلاش با یک سوئیچ به صورت دستی فعال می شوند.

برای جلوگیری از عملکرد احتمالی سوییچ، ایستگاه معمولا به گونه ای طراحی شده است.

یک فرد باید یک پانل شیشه ای را بشکند یا باید قبل از اینکه زنگ خطر به صدا در بیاید سایر اقدامات اولیه را انجام دهد.

سیستم اطفا حریق ، سنسورهای حساس به حرارت هستند که به سه نوع دسته بندی می شوند.

سیستم اطفا حریق دما ثابت ها: این سنسور شامل یک اتصال معمولی باز است که توسط دو فلز نگهداری می شود.

زمانی که دمای محیط به میزان مشخصی برسد اتصالات را بسته نگه خواهد داشت.

این عمل معمولا برای دمای 57، 88 و 94 درجه سانتی گراد تنظیم شده است.

سیستم اطفا حریق ROR: این حسگر به نرخی که دمای آن افزایش می یابد واکنش نشان می دهد.

این حسگر شامل یک محفظه هوای مهر و موم شده است که در زمان افزایش دما در نزدیکی حسگر سریعا منبسط می شود.

هنگامی که محفظه هوا سریعتر از آن که بتوان آن را تخلیه کرد، منبسط می شود.

اتصال های الکتریکی متصل به محفظه به هم نزدیک می شوند در نتیجه زنگ هشدار به صدا در می آید.

سیستم اطفا حریق مدل ترکیبی: این وسیله ترکیبی از نوع اول و دوم است.

آشکارساز های دود: آشکارساز های دود سریع تر از آشکارسازهای حرارتی عمل می کنند.

مدل فتوالکتریک : این نوع بر اساس اصل پراکندگی نور عمل می کند.

آشکارسازهای فوتوالکتریک حضور ذرات قابل مشاهده (بزرگتر از 3 میکرون) را در هوا تشخیص می دهند.

درون آشکارساز، یک دیود نوری (LED) وجود دارد که پرتو باریک مادون قرمز را درون محقظه هدایت می کند.

زمانی که دود یا ذرات وارد محفظه می شوند، پرتو نور مادون قرمز پراکنده می شود.

یک فوتوایدو یا آشکارساز عکس، معمولا 90 درجه به پرتو قرار داده شده است.

آشکارسازهای فوتوالکتریک چندان حساس نیستند.

برای برای تشخیص آتش خاموش که دود بسیاری تولید می کند طراحی شده اند.

این نوع بر اساس اصل تغییر هدایت هوا درون آشکارساز عمل می کند

مدل یونازیسیون: این نوع بر اساس اصل تغییر هدایت هوا در داخل محفظه آشکارساز عمل می کند.

هنگامی که ذرات دود یا گازهای احتراق وارد محفظه می شوند با جریان الکتریسیته تداخل پیدا می کنند و باعث کاهش جریان و به صدا درآمدن زنگ هشدار می شود.

آشکارساز یونیزاسیون حتی می تواند گازهای احتراق نامرئی تولید شده توسط یک شعله باز را شناسایی کند.